ming movie reviews

in about 100 words or less

Dodes’ka-Den (1970)

Japan 144m, Colour Director: Akira Kurosawa; Cast: Yoshitaka Zushi, Kin Sugai, Junzaburo Ban, Kiyoko Tange, Hisashi Igawa, Hideko Okiyama, Kunie Tanaka, Jitsuko Yoshimura, Shinsuke Minami, Yoko Kusunoki, Noboru Mitani, Hiroyuki … Continue reading

01/29/2011 · 1 Comment

Red Beard (1965)

Japan 185m, B&W Director: Akira Kurosawa; Cast: Toshirō Mifune, Yūzō Kayama, Tsutomu Yamazaki, Reiko Dan, Kyōko Kagawa, Terumi Niki, Miyuki Kuwano, Tatsuyoshi Ehara Dr. Kyojō Niide, aka “Red Beard” is … Continue reading

01/29/2011 · Leave a comment